"/>
Адвокат Христина Попова-Стоянова предоставя безплатни консултации на материално затруднени лица. Желаещите могат да си записват час на посочените телефони и имейл адрес минимум два дни по-рано. Безплатните консултации се провеждат в зависимост от графика на специалистите в кантората.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.